Hanoi BIM Workshop and 5 questions to answer

We would like to introduce and share information about workshop series that we called "Hanoi BIM Workshop".

 • 26/07/2017
 • Quynh Pham
 • blog
Readmore...
BIM Wokshop 1. BIM chính xác là sự phối hợp

Buổi workshop đầu tiên trong series chương trình Hà Nội BIM Workshop trao đổi về chủ đề: BIM Chính xác là sự phối hợp! (BIM Collaboration)

 • 20/07/2017
 • Quynh Pham
 • blog
Readmore...
Khởi động chuỗi chương trình Hà Nội BIM Workshop

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức đã biết đến BIM và vai trò của nó trong tổ chức hay dự án, nhưng vẫn còn khá lúng túng trong việc triển khai, không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Những tài liệu tham khảo về BIM ...

 • 20/07/2017
 • Quynh Pham
 • blog
Readmore...
Dự đoán 5 xu hướng quan trọng trong ngành xây dựng năm 2017

Năm 2016 đã qua đánh dấu những bước ngoặt đáng ghi nhận trong công nghệ xây dựng tại Việt Nam và trên thế giới. Tiếp nối những sự phát triển trong ngành và các xu hướng phát triển của các "ông lớn" trong ngành công nghệ xây dựng, chúng ta ...

 • 09/01/2017
 • Quynh Pham
 • blog
Readmore...

  Total: 4 on 1 page