Quy trình BIM, chùm bài viết chia sẻ cách thức áp dụng BIM

"Bài viết này nhằm cung cấp các thông tin tổng quan và thực tiễn về quy trình BIM, các bước cụ thể để thực hiện BIM trong một dự án. Tất nhiên các thông tin dưới đây chỉ là các tóm tắt bước đầu, chưa đảm bảo bạn có thể ...

 • 29/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
Cobie. BIM ngắn và dài hạn

To BIM or not to BIM – dùng BIM hay không dùng BIM ?” bây giờ không còn là câu hỏi quan trọng nữa bởi vì nó mang tính sống còn ““To BE or not to BE” . Không biết có bạn nào tự hỏi thế sau khi thiết kế ...

 • 29/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
BIM ngoài thực địa công trường

BIM Field – Bim thực địa, công trường giúp mang mô hình 3D (hình học + phi hình học) ra thực địa để “cải thiện” việc thi công, kiểm tra chuyển giao và vận hành (nhẹ nhàng chính xác, hiện đại hơn…).

 • 29/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
Mô hình điểm đám mây (The point cloud)

Point cloud là tập hợp các điểm (x,y,z) trong không gian được tạo bởi máy Scan 3D, dựa trên một điểm gốc được xác định trước.

 • 29/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
BIM cho phân tích và mô phỏng

Nhắc lại khái niệm cơ bản là BIM là số hóa mà sản phẩm cụ thể là các mô hình 3D và cơ sở dữ liệu đi kèm. Một khi đã có mô hình và dữ liệu thì mục đích tiếp theo là làm thế nào để khai thác hiệu ...

 • 29/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
BIM capacity assessment

Phần này liên quan đến yếu tố con người trong BIM và cũng là phần khó nhất, hiện tại các ý kiến phản hồi đều là khó triển khai và còn xa vời. “Thay đổi các suy nghĩ hiện tại - challenge current thinking - luôn rất khó”. Bởi thế, ...

 • 29/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
Quản lý dữ liệu (Data management dRofus)

BIM drofus là phần mềm quản lý dữ liệu khá quan trọng

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
Kế hoạch triển khai BIM (BIM Execution Plan - BEP)

Nếu muốn tham gia giải đề bài, việc đầu tiên là bên tư vấn phải chuẩn bị một cái Kế hoạch Triển khai BIM (BIM Execution Plan). Về mặt cơ bản thì BEP là tài liệu đầu tiên chứng tỏ bạn có khả năng làm BIM, và cách làm BIM ...

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
BIM protocol (giao thức BIM)

Để tránh nhầm lẫn thì hiện có 2 từ Protocol. Một là Protocol “đơn giản và cô đọng” hơi mang “tính pháp lý” của hiệp hội xây dựng Anh (CIC). BIM Protocols thứ hai chi tiết hơn được xây dựng cụ thể bởi các công ty để triển khai BIM. ...

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
Bản yêu cầu thông tin của chủ đầu tư (EIR)

Về cơ bản thì quá trình BIM sẽ tạo ra các mô hình thông tin và các thông tin này được sử dụng trong suốt vòng đời của công trình.

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...
BIM 5D tích hợp yếu tố chi phí

Cũng như 3D và 4D, có khá nhiều phần mềm chuyên dụng hỗ trợ các bạn bên cạnh các phần mềm làm mô hình 3D. Để làm 5D chẳng hạn, có một số đồng chí như Causeway, CostX, Vico… Dĩ nhiên phần 5D này phải được phụ trách bởi kỹ ...

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
Readmore...