BIM capacity assessment

Phần này liên quan đến yếu tố con người trong BIM và cũng là phần khó nhất, hiện tại các ý kiến phản hồi đều là khó triển khai và còn xa vời. “Thay đổi các suy nghĩ hiện tại - challenge current thinking - luôn rất khó”. Bởi thế, việc mình có thể làm là chia sẻ kiến thức “TRUST, Share knowledge”, nhất là cho các bạn trẻ.

Trở lại với phần Protocols, mình có đề cập đên một số tài liệu mà chủ đầu tư hay tư vấn hay nhà thầu cần để triển khai BIM. CIC Protocol (giao thức BIM), EIR (thông tin yêu cầu của chủ xị), cái BEP (kế hoạch triển khai BIM) đã được khoanh tròn, xử lý, xám màu. Tiếp theo là BIM Capacity Assessment – Bản đánh giá năng lực BIM cho mình và cho đối tác.


Các bạn nào muốn làm BIM nghiêm túc, nhất là muốn đánh ra nước ngoài, thì nên nghiên cứu kỹ cái “phê bình và tự phê bình” này. Các bạn phải làm liên tục vì thế giới BIM thay đổi rất nhanh.
Để đánh giá khả năng BIM của các bạn, chủ đầu tư thường gửi một số tài liệu mẫu để các bạn trả lời, cụ thể là:

1.BIM Competency Questionaire của riêng từng chủ đầu tư, các bạn trả lời và họ dựa vào đấy cho để cho điểm.
2.Các mẫu đánh giá của CPIC (CPIx BIM Assessment Form)

Nội dung của bản câu hỏi (BIM Competency Questionaire) thì phụ thuộc cụ thể tính chất của từng công trình mà họ nhấn mạnh điểm nào cần bạn trả lời. Tuy nhiên, về nội dung cơ bản thì có:

Hỏi về Quy trình (process) BIM của bạn: bạn có BIM Standard không, nó thế nào, thủ tục tiến hành (procedure) ra sao và kinh nghiệm (experience) năm nay bạn làm bao nhiều công trình BIM, cụ thể thế nào, về trước và nhiều năm trước nữa...
Hỏi về công nghệ (Technology): công nghệ bạn đang sở hữu cho từng bộ môn.
Hỏi về đội BIM của các bạn, có những ai, CV thế nào, kế hoạch đào tạo…

CPIc = Construction Project Information Committee, http://www.cpic.org.uk/, ủy ban tin học xây dựng, chuyên nghiên cứu, làm các hướng dẫn, sưu tập các best practice về áp dụng tin học cho xây dựng. Thông thường các xuất bản của họ là miễn phí, mang tính áp dụng cao. Về BIM, ngoài BIM Execution Plan mà các bạn đã gặp ở mục trên, họ còn có 3 cái mẫu để đánh giá khả năng BIM:

Mẫu đánh giá khả năng BIM (BIM Asessment form)
Mấu điều tra về khả năng IT (IT Asessment form)
Mẫu điều tra về khả năng nhân sự (Resource Assessment form)


Về tổng quan thì cũng là đánh giá hiểu biết của bạn về dữ liệu trong quy trình BIM (Gateway question). Ứng dụng của các bạn đến đâu trong 12 ứng dụng cơ bản của BIM (12 Areas of BIM). Sau đấy là về kinh nghiệm (BIM Project Experience) và khả năng về người lẫn IT.

Các bạn có thể download các mẫu trên miễn phí ở : http://www.cpic.org.uk/cpix/cpix-bim-assessment-file/

Sau đấy, chủ đầu tư cũng thường sử dụng một cái biểu đồ đánh giá BIM của NIBS, National Institute BUILDING SCIENCES, http://www.nibs.org/, là một file excel, điền vào các tiêu chí và sẽ được một biểu đồ đánh giá năng lực:

Các bạn có thể tải một bản Mẫu câu hỏi và file excel ở đây. https://s3.eu-central-1.amazonaws.co...assessment.zipTác giả: Long Thang (Tal)