Hội thảo BIM. Lợi ích và thách thức

Ngày 29 tháng 3 vừa qua, hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo đề án BIM bộ xây dựng đã tổ chức thành công hội thảo “BIM – Lợi ích và thách thức” với sự tham dự của các chuyên gia BIM ở cả Việt Nam, Anh, Mỹ và Singapore, đặc biệt có sự tham gia của ông Richard Lane, Chuyên gia ngành kỹ thuật số, vương quốc Anh cùng các doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong ngành xây dựng. Đây là cơ hội lớn để tất cả các chủ thể cùng giao lưu, trao đổi, nhìn lại và có thêm hướng đi rõ nét hơn trong tiến trình phát triển ứng dụng BIM ở Việt Nam.


BIM conference march

Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Phạm Quang Tú, phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Tổ trưởng tổ chuyên gia giúp việc Ban chỉ đạo BIM đã trình bày về kế hoạch triển khai BIM tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2017 – 2021 sẽ chú trọng vào các hoạt động thông tin, truyền thông, đào tạo và xây dựng tài liệu hõ trợ, khung pháp lý (theo như mô hình dưới đây):

BIM approach

Hiện nay, ban chỉ đạo BIM quốc gia đã có các cổng thông tin chính thức để tư vấn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp ứng dụng BIM, thông qua website: www.bim.gov.vn và fanpage ban chỉ đạo BIM cùng cập nhật các hoạt động của ban chỉ đạo BIM Quốc gia. Chương trình dào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm cũng đã bắt đầu được triển khai theo bộ khung chuẩn
Nằm trong chương trình hợp tác với ban chỉ đạo BIM Việt Nam, đại diện của Hiệp hội BIM Task Group của vương quốc Anh, ông Richard Lane đã chia sẻ những nội dung trong chương trình BIM quốc gia tại Anh, quốc gia đi đầu trong ứng dụng BIM trên thế giới. Với mục tiêu đề ra của BIM quốc gia:
-Tiết kiệm 15% các chi phí trong dự án xây dựng hoặc các chi phí, tai sản tương tự
-Tăng năng suất và tính cạnh tranh
-Cung cấp các sản phẩm đầu ra tốt hơn cho khách hàng
Lấy trích dẫn của ngài Francis Maude – bộ trưởng văn phòng nội các vương quốc Anh, Chiến lược 4 năm của chính phủ cho triển khai BIM sẽ là tạo cú nhảy vọt và thay đổi trong chuỗi cung ứng trong ngành xây dựng, giải phóng những cái mới, phương thức làm việc phối hợp và hiệu quả hơn. Tất cả các lĩnh vực ứng dụng BIM sẽ đưa chúng ta trở thành người đi tiên phong trong thời đại số hóa thông tin xây dựng và định vị Anh trở thành đất nước đi đầu trong ứng dụng BIM”
Dựa trên những mục tiêu trên, chương trình BIM UK đã đưa ra những chiến lược thực hiện phù hợp:
-Chính phủ thiết lập mục tiêu 5 năm: đến năm 2016 BIM là bắt buộc trong tất cả các dự án trong ngành xây dựng
-Ứng dụng trong các dự án chi tiêu công: cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng
-Kết nối với ngành công nghiệp xây dựng: đối thoại
-Thực hiện các tiêu chuẩn và công cụ - Có một cái nhìn chung
-Xây dựng năng lực cho các khách hàng công và cả ngành: chậm rãi, từng bước
4 trụ cột của chương trình BIM chính phủ Anh
1.Phát triển năng lực toàn ngành xây dựng
Sớm thực hiện các dự án thí điểm, đào tạo
Tăng ứng dụng cấp độ chiến lược để phát triển năng lực
Đo lường và giám sát, đưa ra các bài học kinh nghiệm, thay đổi suy nghĩ
2. Truyền thông và phát triển các tổ chức
Kết nối các thành phần trong ngành xây dựng
Tạo các mạng lưới tập trung và theo vùng
Tổ chức các sư kiện, truyền thông, web, mạng xã hội
3. Xây dựng bộ khung phối hợp chung
Khung pháp lý và hướng dẫn
Các tiêu chuẩn dữ liệu và quy trình
Các kỹ năng, công cụ, hướng dẫn
4. Thành lập ban chỉ đạo công
Đề ra phương hướng, tầm nhìn và mục tiêu
Khớp nối các giá trị đề xuất với chiến lược
Chương trình tài trợ, gây quỹ, nhóm quản lý
Ông Richard cũng tin tưởng và chúc đề án BIM quốc gia sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Theo như chương trình hợp tác, Quỹ thịnh vượng, chương trình hạ tầng Anh quốc sẽ hỗ trợ ban chỉ đạo BIM Việt Nam theo lộ trình tiếp theo, sao cho chương trình BIM Việt Nam có sự gắn kết với BIM thế giới

BIM conference March

Buổi hội thảo cũng đã ghi nhận rất nhiều những ý kiến, kinh nghiệm triển khai và cách thức triển khai thành công BIM của các chuyên gia tại Việt Nam và Singapore:
- Ông Low Chin Win, chuyên gia tư vấn cấp cao công ty kiến trúc DP, Singapore đã chia sẻ về các ứng dụng BIM phổ biến trong dự án

DP Architect singapore

-Ông Nguyễn Huy Khanh – Kiến trúc sư đến từ Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về cách làm mới – tư duy mới, điểm quan trọng tạo nên sự thành công của BIM, ông đã đề cập đến 2 khía cạnh thay đổi tư duy ở khía cạnh quản lý và triển khai. Dựa trên những vấn đề thực tiễn của ngành tư vấn xây dựng tại Việt Nam, ông Khanh đã đề cập đến những thay đổi cần thiết phải thực hiện ngay như số hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn cho tài liệu điện từ của ngành xây dựng, không thể không có, vạch rõ trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cá nhân tham gia công tác thiết kế. Bên cạnh đó từ kinh nghiệm triển khai, ông cũng đưa ra ý kiến vê giải pháp cho doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của BIM. Đó là quá trình chấp nhận trải qua thời gian lâu dài nhiều nỗ lực thay đổi cả hệ thống cũ, nội dung BIM phải gắn với cải tiến liên tục, thích ứng phương thức làm việc mới, và phải nằm trong tầm nhìn và sứ mệnh doanh nghiệp, nền tảng phải xuất phá từ quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

BIM conference 2

-Các bài học thực tiễn, workshop ứng dụng BIM vào dự án thực tiễn của ARUP Việt Nam (trình bày bởi ông Marc snell – trưởng nhóm MEP của ARUP Việt Nam và ứng dụng BIM tại dự án giao thông (trình bày bởi TEDI)

BIM conference
-Các kiến nghị, đề xuất thực tiễn từ các đơn vị tư vấn, chuyên gia. Gửi tới hội thảo ý kiến tham vấn, ông Phạm Thành – Giám đốc công ty VIBIM đã đưa ra một số thực trạng, đánh giá từ quan sát cá nhân, những khó khăn, thuận lợi.
thuc trang BIM

Ông Thành cũng đưa ra cảnh báo BIM đang trong giai đoạn bị thổi phồng, theo mô hình của Burton, B. and Walker, M.J 2015 và nhận định BIM sẽ chuyển dịch chậm ở Việt Nam, cần 15 năm nữa đẻ thay đổi một ngành công nghiệp và không có đột biến trong vòng 5 năm tới, Việt Nam khó tích hợp và sử dụng các phần mềm công cụ BIM hiện tại và khó dùng cho Việt Nam toàn diện. Dựa trên phân tích về đặc điểm cơ cấu ngành xây dựng tại Việt Nam, kinh nghiệm triển khai các dự án, theo ông Thành có 3 lựa chọn phát triển BIM ở Việt Nam với nhưng lợi thế và thách thức riêng:
Việt Nam phải tích hợp BIM với thế giới: Đây là xu hướng BXD đang hướng đến, có thể học hỏi rất nhiều từ các nước đi trước, nhưng thách thức phải thay đổi hệ thống quản lý HĐXD hiện tại là rất lớn
Việt Nam tự chạy một hệ thống BIM riêng: đây là cách làm của Trung Quốc, hiện tại họ đã có hệ thống phần mềm riêng, là mô hình “sản phẩm mới cho thị trường cũ”, cách làm này sẽ không tác động lớn đến các hoạt động quản lý xây dựng hiện tại nhưng thách thức tự thân vận động là rất lớn
Việt Nam chỉ lựa chọn 1 số ứng dụng BIM phù hợp: chỉ lựa chọn giải pháp nào dùng được tốt hơn cách hiện tại, tính ứng dụng cao, là mô hình “sản phẩm mới cho thị trường hẹp”, nhưng chỉ giải quyết các vấn đề ngắn hạn, không tác động tích cực lên toàn ngành
Từ đó đưa ra những kiến nghị thực hiện theo từng mục tiêu cụ thể:
Kien nghi BIM


Tác giả: Quynh Pham