Ban Chỉ đạo BIM Quốc gia làm việc với Quỹ Thịnh Vượng Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh Quốc

Ngày 16/01/2018, tại Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo BIM đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ Thịnh vượng – Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc

Ngày 16/01/2018, tại Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo BIM quốc gia đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ Thịnh vượng – Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc.

BIM meeting with the commonwealth funding

Tại buổi làm việc, ông Peter Turner – Chủ nhiệm chương trình hạ tầng thịnh vượng toàn cầu cho biết trong thời gian qua, Quỹ Thịnh vượng – Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc rất quan tâm tới đầu tư phát triển hạ tầng tại Việt Nam và đặc biệt là việc triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) tại Việt Nam. Buổi gặp mặt là dịp để hai đơn vị trao đổi các vấn đề liên quan tới Quỹ thịnh vượng - Chương trình hạ tầng toàn cầu; Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc; Hỗ trợ kỹ thuật chính phủ và dự án BIM Anh quốc; tình hình triển khai áp dụng BIM tại Việt Nam...

the commonwealth fund

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo BIM cũng đã trả lời nhiều câu hỏi mà đại diện Quỹ Thịnh vượng – Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc đặt ra, trong đó dành thời lượng lớn để nói về việc triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) tại Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc, ông Peter Turner đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của cơ quan chức năng Việt Nam trong việc khuyến khích, tạo điều kiện triển khai áp dụng BIM. Hai bên cũng đã đưa ra các ý tưởng nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong tương lai gần.

Quỹ thịnh vượng - Chương trình hạ tầng toàn cầu được thành lập nhằm mục đích gia tăng sự thịnh vượng của quốc gia đối tác và toàn thế giới, qua việc sử dụng phương pháp tốt hơn để cấp tài chính, mua sắm và chuyển giao dự án và chương trình hạ tầng. Chương trình được hỗ trợ bởi Ngân hàng thế giới, Liên hợp quốc và IADB. Chương trình dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 kết nối với nhiều quốc gia, Giai đoạn 2 hợp tác với một nhóm chủ yếu, và giai đoạn 3 (phụ thuộc vào việc tiếp nhận về chính sách) làm việc với nhóm tư vấn.

Theo http://bim.gov.vn/

Tác giả: Quynh Pham