Vinhomes D Capital Trần Duy Hưng

Project type: Dự án chung cư và trung tâm thương mại | Apartment Building
Location: Trần Duy Hưng - Hà Nội - Việt Nam
Scale: 50.300m2
Scope of work: xây dựng mô hình BIM các hệ MEP tòa tháp B, kiểm tra chất lượng bản vẽ kỹ thuật, phối hợp toàn bộ hệ thống MEP, xuất hồ sơ bản vẽ chi tiết thi công sau phối hợp - shopdrawings | BIM MEP modeling for B Tower, Clash detection, MEP trade coordination, do shopdrawing for construction
Status: Đang triển khai | On going
The complex of office, appartment and luxury shopping mall D'Capital Tran Duy Hung with scale 50,300sqm, which is invested by Tan Hoang Minh and operated by Vinhomes - Vingroup. It has 6 towers with from 39 to 46 floors.


ViBIM provides BIM services bid package, including: BIM MEP modeling for B Tower, Clash detection, MEP trade coordination, and producing accurate shopdrawing for construction. This project is on the constructing basements phase and will be completed in quarter I/2019

MEP modeling service

MEP modeling service
Blog Related

    Dữ liệu đang được cập nhật